W tym roku szkolnym makowskie przedszkole po raz pierwszy wzięło udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym plastyczno – technicznym „Serdeczna Karteczka”, którego głównym założeniem było wykonywanie i wysyłanie/przekazywanie kartek okolicznościowych dla różnych grup zawodowych. Dzięki kartkom, będącym wyrazem życzliwości, empatii i szacunku, kształtowaliśmy w dzieciach postawę społeczną.  Dzieci z ogromnym zaangażowaniem dekorowały serdeczne karteczki dla medyków, pracowników ochrony zdrowia (strażaków, policjantów, medyków), kucharzy i restauratorów, seniorów, wolontariuszy, ukochanych osób, aktorów, pracowników ochrony środowiska oraz osób promujących czytelnictwo. Jedna z kartek, wykonana z materiałów z recyklingu, trafiła do doradcy prezydenta RP Pana Pawła Sałka. Tak pracowaliśmy przez cały rok – zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

W dniu 24.06.2021 r. odbyło się uroczyste pożegnanie 6 – latków z grupy ,,Jeżyki”. Był to dzień szczególny – pełen przeżyć emocjonalnych dla przedszkolaków, rodziców i wychowawców. Wydarzenie pozwoliło w uroczysty sposób pożegnać się z przedszkolem – od następnego roku szkolnego dzieci rozpoczną edukację w szkole podstawowej. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem rodziców, grona pedagogicznego oraz zaproszonych gości. Pierwsze uśmiechy pojawiły się wraz z marszem powitalnym. Dzieci pięknie zatańczyły poloneza, przedstawiły krótki program artystyczny: pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenkę i tańczyły. Włożyły wiele pracy w swój występ, co zaproszeni na uroczystość rodzice docenili i wielokrotnie docenili gromkimi brawami.  Na koniec zaśpiewały i zatańczyły układ taneczny do ludowej piosenki Rokiczanka ,,Z tamtej strony jeziora”. Główną wokalistką tej piosenki była uzdolniona wokalnie dziewczynka, która bisowała dwa razy. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli zorganizować uroczystość ,,Pożegnania  absolwentów”, a także współpracowali w ciągu całego pobytu dzieci w przedszkolu. Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe książki, dyplomy oraz piękne, kolorowe teczki na przybory papiernicze, zaś rodzice podziękowania za współpracę, życzliwość i okazaną pomoc. Ze łzami w oczach, ale i z uśmiechem na twarzy panie pożegnały się z dziećmi życząc miłych i bezpiecznych wakacji oraz sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

I znów kolejny rok szkolny za nami i przyszedł czas żegnać 6 latki, które po wakacjach po raz pierwszy przekroczą próg szkoły podstawowej. W tym roku dzieci z grupy „Tygryski” rozpoczną kolejny etap w życiu – edukację szkolną. Z tej okazji została przygotowana akademia pożegnalna, która odbyła się 24.06.2021r. i miała charakter podsumowania całorocznej pracy placówki, a dzieci przed szerokim gronem publiczności miały szanse zaprezentować swoje umiejętności, zdolności i talenty.  Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice naszych przedszkolaków. Dzieci dla tak miłej widowni przedstawiły montaż taneczno - muzyczny składający się z wierszy, piosenek i tańców. Rodzice nie kryli łez i ze wzruszeniem oglądali swoje dzieci wiedząc, że to ich ostatni dzień w przedszkolu. Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła 6 latkom upominki oraz pamiątkowe dyplomy ukończenia przedszkola. Następnie podziękowała rodzicom za szczególne zaangażowanie w prace przedszkola oraz nauczycielom za ich ogromny trud włożony w edukację podopiecznych. Głos zabrała również Rada Rodziców dziękując Pani Dyrektor  i wszystkim nauczycielkom za edukacje swoich dzieci. Na zakończenie ze wzruszeniem w sercach złożyliśmy naszym wychowankom życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz samych sukcesów w różnych dziedzinach życia  szkolnego.