I znów kolejny rok szkolny za nami i przyszedł czas żegnać 6 latki, które po wakacjach po raz pierwszy przekroczą próg szkoły podstawowej. W tym roku dzieci z grupy „Tygryski” rozpoczną kolejny etap w życiu – edukację szkolną. Z tej okazji została przygotowana akademia pożegnalna, która odbyła się 24.06.2021r. i miała charakter podsumowania całorocznej pracy placówki, a dzieci przed szerokim gronem publiczności miały szanse zaprezentować swoje umiejętności, zdolności i talenty.  Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice naszych przedszkolaków. Dzieci dla tak miłej widowni przedstawiły montaż taneczno - muzyczny składający się z wierszy, piosenek i tańców. Rodzice nie kryli łez i ze wzruszeniem oglądali swoje dzieci wiedząc, że to ich ostatni dzień w przedszkolu. Po części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła 6 latkom upominki oraz pamiątkowe dyplomy ukończenia przedszkola. Następnie podziękowała rodzicom za szczególne zaangażowanie w prace przedszkola oraz nauczycielom za ich ogromny trud włożony w edukację podopiecznych. Głos zabrała również Rada Rodziców dziękując Pani Dyrektor  i wszystkim nauczycielkom za edukacje swoich dzieci. Na zakończenie ze wzruszeniem w sercach złożyliśmy naszym wychowankom życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz samych sukcesów w różnych dziedzinach życia  szkolnego.