Miło nam poinformować, że w 2021 roku Gminne Przedszkole w Makowie

na realizację działania „Kierunek interwencji 3.1 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”

w ramach NPRCz 2.0 Priorytet 3 uzyskało wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ramach tego wsparcia będą zakupione nowości wydawnicze oraz realizowane działania

promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.