W dniu 06.09.20023 o godz.17:00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie odbyło się uroczyste zebranie Gminnego Przedszkola w Makowie. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (GZEAS) Jolanta Zarzycka-Karda, była dyrektor Gminnego Przedszkola w Makowie Gabriela Michalska, nowa dyrektor Gminnego Przedszkola w Makowie Agnieszka Szychowska-Szadkowska, rodzice dzieci uczęszczających do makowskiego przedszkola i nauczycielki w nim pracujące. Wójt gminy Jerzy Stankiewicz podziękował pani Gabrieli Michalskiej za wieloletnią współpracę  i w dowód wdzięczności wręczył okazały bukiet róż, następnie pełnienie obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola w Makowie powierzył pani Agnieszce Szychowskiej-Szadkowskiej. W dalszej części zebrania dyrektor Agnieszka Szychowska-Szadkowska przedstawiła rodzicom nauczycielki pracujące w poszczególnych grupach:
- w grupie 3-latków SARENEK pracować będą :  mgr Katarzyna Seliga i mgr Anna Barska,
- w grupie 4-3 latków LISKÓW: mgr Anna Frankowska i mgr Katarzyna Seliga,
- w grupie 5-4 latków KOTKÓW: mgr Iwona Konopacka i mgr Sylwia Kostrzewa,
- w grupie 6-5 latków KRÓLICZKÓW: mgr Katarzyna Jankowska-Filipek i mgr Anna Barska,
- w grupie 6-5 latków WIEWIÓREK: mgr Sylwia Kostrzewa i mgr Agnieszka Szychowska-Szadkowska.
Następnie spotkania rodziców z nauczycielkami przeniosły się do sal, gdzie omawiano sprawy organizacyjne i wyłoniono rady rodziców.

 

 

ZEBRANIE 01
ZEBRANIE 02
ZEBRANIE 03
ZEBRANIE 04
Previous Next Play Pause
1 2 3 4