W poniedziałek 6 listopada 2023 r. został rozstrzygnięty rodzinny konkurs  fotograficzny pt. „Jesień w przyrodzie”. Konkurs polegał na wykonaniu fotografii np. podczas rodzinnego spaceru lub zabawie na świeżym powietrzu przedstawiającej dziecko w otoczeniu jesiennej przyrody. Celem konkursu było wyrażanie za pomocą fotografii własnych spostrzeżeń przyrodniczych, przedstawienie różnorodności świata roślin, zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych jesienią oraz budzenie dziecięcej wrażliwości na piękno przyrody w najbliższym środowisku. Wpłynęły 43 prace, które zostały ocenione przez powołaną komisję, która dokonała wnikliwej oceny biorąc pod uwagę takie kryteria jak: walory przyrodnicze i estetyczne, oryginalność sposobu wykonania zdjęcia oraz dobór miejsca.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane były dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy podziękowania oraz drobny upominek.