RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Powitanie dnia w przedszkolu

07:00 – 08:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

· zabawy dowolne służące realizacji pomysłów kreatywności dzieci.

08:00 – 08:30

Zabawy  integracyjne z całą grupą

· poranna gimnastyka, poranek czytelniczy.

08:30 – 09:00

Przygotowanie do śniadania

· czynności  porządkowo – higieniczne.

Śniadanie

· wdrażanie zasad  kulturalnego spożywania posiłków,

· poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

09:00 – 10:15

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o Podstawę Programową MEN

 i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka

w różnych w obszarach:

· fizyczny,

· emocjonalny,

· społeczny,

· poznawczy.

10:15 – 11:30

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

· zabawy organizowane i swobodne,

· prace w ogrodzie,

· obserwacje,

· gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka również w sali.

11:30 – 12:00

Przygotowanie do obiadu.

· doskonalenie czynności samoobsługowych,

Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

12:00 – 14:20

 

 

 

 

12:00 – 13:30

Grupa 3 – latków

·     leżakowanie (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej).

Grupy starsze: od 4 do 6 - latków

·     zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu,

·     ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,

·     kwadrans na bajkę,

·     zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

·     zabawy w kącikach zainteresowań,

·     zabawy tematyczne,

·     zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

·     praca indywidualna z dziećmi zdolnymi.

13:30 – 14:00

Czynności porządkowo – higieniczne przed podwieczorkiem.

Podwieczorek

· wdrażanie zasad  higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

14:00 – 16:00

Kontynuacja działalności edukacyjnej,

· zabawy ruchowe,

· zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

· ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,

· praca wyrównawcza, indywidualna,

· zabawy dowolne według zainteresowań,

· zajęcia w małych zespołach,

· omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16:00 – 17:00

Własna aktywność dzieci

·     zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.