Zajęcia językowe w naszym przedszkolu

Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym jest postrzegany jako jeden z najważniejszych etapów edukacji. W tym okresie rozwijają się umiejętności i zdolności, które pozwalają dziecku stopniowo wchodzić w świat dorosłych. Zajęcia językowe prowadzone w naszym przedszkolu odbywają się przede wszystkim w formie zabawy i włączone są w różne działania wychowania przedszkolnego. Im lepiej się bawimy, tym większą odczuwamy radość i więcej zapamiętujemy. Bawiąc się obcym językiem poszerzamy zdolności językowe, a także wspomagamy pamięć. Dodatkowo kształtujemy również postawę otwartości i tolerancji na różnice kulturowe innych krajów. W naszym przedszkolu już nawet najmłodsze dzieci aktywnie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego. Poznając różne słowa, piosenki, wierszyki oraz zwroty, przedszkolaki poszerzają swoją wiedzę i rozwijają się językowo. Często gramy w gry, śpiewamy piosenki, ilustrujemy je ruchem, bawimy się kartami obrazkowymi, wykonujemy prace plastyczne, a ze starszymi grupami słuchamy opowiadań w języku angielskim. Używanie przez nauczyciela prostych poleceń i słownictwa w trakcie stosowanych zabaw ruchowych, muzycznych czy teatralnych sprawia, że nauka angielskiego odbywa się zupełnie naturalnie i bez większego wysiłku dla dziecka. W wieku przedszkolnym nauczanie języka obcego skoncentrowane jest głównie na umiejętności rozumienia ze słuchu i na podstawach mówienia. Na początku nauki dzieci potrzebują tzw. ”cichego okresu” (Silent Period), w którym skupiają się głównie na słuchaniu, wiele zapamiętują, ale nie tworzą jeszcze swoich wypowiedzi. Zajęcia językowe w przedszkolu mają na celu przede wszystkim osłuchanie się z językiem obcym oraz przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki w kolejnych etapach edukacyjnych.