DYREKTOR

mgr Gabriela Michalska – nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELKI

mgr Sylwia Kostrzewa – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Król – nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Szychowska – Szadkowska – nauczyciel mianowany

mgr Iwona Konopacka – nauczyciel mianowany

mgr Anna Frankowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Seliga – nauczyciel kontraktowy języka angielskiego

mgr Angelika Majcher – nauczyciel wspomagający

KATECHETA

mgr Lucyna Antoniak - nauczyciel dyplomowany

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Katarzyna Nyc – intendent

Danuta Broniarek

Anna Piechut

Lidia Dębska

Dorota Zarzycka