„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

                                     Janusz Korczak

Gminne Przedszkole w Makowie istnieje od 1 września 2008 roku i mieści się w piętrowym budynku, wokół którego znajduje się teren zielony i plac zabaw, zabezpieczony ogrodzeniem. Placówka czynna jest w godzinach od 7:00 do 17:00. W przedszkolu jest pięć grup wiekowych, każda z nich posiada jasną i estetycznie urządzoną salę zabaw. Wszystkie sale wyposażone są w nowe mebelki, różne kąciki zabaw tematycznych, kąciki wypoczynkowe oraz pomoce dydaktyczne służące do zabawy, nauki i relaksu. Dzieci mają do dyspozycji wiele zabawek, pobudzających różnorodne sfery aktywności, a przestrzeń w salach sprzyja podejmowaniu przez nie najróżniejszych zabaw z ich wykorzystaniem. Warto dodać, że baza zabawek jest systematycznie wzbogacana i odnawiana. Przedszkole dysponuje bogatym zestawem różnorodnych pomocy dydaktycznych, służących do prowadzenia ciekawych zajęć z dziećmi w zakresie realizacji treści programowych. W naszym przedszkolu staramy się też zadbać o dzieci wymagające dodatkowej stymulacji. W trosce o wyrównywanie szans edukacyjnych, niektóre dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych, pozwalających na usprawnianie funkcji istotnych dla ich poprawnego rozwoju. Dbamy o to, aby dzieci codziennie o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne przebywały na świeżym powietrzu. Przedszkolny plac zabaw jest doskonały do zajęć ruchowych, a także do czynienia różnych obserwacji przyrodniczych. Zwracamy także uwagę na wypoczynek dzieci. Młodsze dzieci leżakują, natomiast starsze uczestniczą w zajęciach relaksacyjnych, podczas których słuchają muzyki lub utworów z kanonu literatury dziecięcej. Pobyt dzieci w przedszkolu staramy się uatrakcyjniać poprzez udział w wycieczkach, przedstawieniach teatralnych, koncertach, balach. Szczególną uwagę przywiązujemy do działań integrujących dzieci. W tym celu organizujemy spotkania społeczności przedszkolnej – wspólne zabawy i pikniki.

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO I JEGO DOBRO. Staramy się tak organizować warunki, by każde dziecko rozwijało swoje zainteresowania i osiągało sukcesy na miarę swoich możliwości. W naszym przedszkolu nie tylko tworzymy przestrzeń do radosnej i twórczej zabawy, ale przede wszystkim  pamiętamy, że okres przedszkolny to czas, kiedy dzieci są najbardziej otwarte na  zdobywanie wiedzy i poznawanie świata. Wiemy też, że zabawa, w której to same dzieci tworzą jej reguły, świetnie rozwija takie kompetencje jak umiejętność współdziałania, kreatywność czy elastyczność Dlatego każdego dnia pomagamy rozwijać dziecięce pasje, zainteresowania i talenty. Naszym przedszkolakom chcemy  przekazać jak piękny i różnorodny jest otaczający nas świat. Jednocześnie dbamy o wpojenie zasad potrzebnych w codziennym życiu ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Duży nacisk kładziemy na integracje dzieci w grupie i ich wspólne, pozytywne i przyjazne relacje. Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, która przygotowuje dzieci do kolejnego etapu jakim jest nauka w szkole  podstawowej. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości. Kadra przedszkola to wykwalifikowani i kompetentni pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi cechujący się wrażliwością, cierpliwością, empatią, umiejętnością słuchania i łatwością nawiązywania kontaktów z dziećmi.  Dobrą atmosferę budujemy dzięki wspólnemu działaniu z dziećmi oraz rodzicami. Dzięki kreatywności nauczycielek, każdy dzień w przedszkolu jest inny - pełen niezapomnianych wrażeń, dzieci czują się u nas ważne i bezpieczne i dlatego z radością przychodzą do naszego przedszkola.

Nasze Przedszkole:

 - Jest przyjazne dziecku i jego rodzinie.

 -  Stoi na straży praw dziecka.

 - Stale wzbogaca i uzupełnia bazę dydaktyczną.

 - Przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.

Zapewniamy Dzieciom i ich Rodzicom:

- Wykwalifikowaną kadrę.

- Wszechstronny rozwój dzieci.

  - Ciepłą, rodzinną atmosferę.

- Bezpieczny pobyt dzieci.