Programy w jakich bierzemy udział:

- Ogólnopolski Program proekologiczny "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

- Ogólnopolski Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"

- Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek"

- Ogólnopolski program "Uczymy dzieci programować"

- Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z ekologią na Ty"

- Ogólnopolski projekt „Pocztówkowy zawrót głowy”

- Ogólnopolski Program Edukacyjny - Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznych

Programy autorskie nauczycielek:

- Program preorientacji zawodowej "Ja i moja przyszłość" - Anna Król

- Program edukacji matematycznej "Wesoła matematyka" - Sylwia Kostrzewa

- Program literatury dziecięcej "Na smuteczki i kłopoty... bajka to środek złoty" - Iwona Konopacka

Akcje w ramach działań promujących ideę wolontariatu wśród dzieci i rodziców poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2021/2022

- Ogólnopolska akcja "Sprzątanie Świata 2021r." przy współpracy z Urzędem Gminy w Makowie oraz Fundacją Nasza Ziemia pod hasłem "Myślę, więc nie śmiecę"

- "Kredkobranie" przy współpracy z Fundacją Ignatianum – zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na Kresach

- "Włóczkersi" przy współpracy z Fundacją Redemptoris Missio z Poznania - zbiórka  nowych włóczek przeznaczonych na wykonanie ciepłej odzieży dla dzieci z Afryki i Azji

- "Podaj mydło" przy współpracy z Fundacją Redemptoris Missio z Poznania - zbiórka mydła w kostkach

- Zbiórka środków kosmetycznych dla dzieci z Domu Dziecka w Strobowie

- Zbiórka makulatury 

- Ogólnopolska akcja "Góra Grosza" przy współpracy z Towarzystwem "Nasz Dom" - zorganizowanie na terenie przedszkola dobrowolnej zbiórki pieniędzy

- Zbiórka karmy dla psów i kotów, podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach