Zajęcia językowe w naszym przedszkolu

Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym jest postrzegany jako jeden z najważniejszych etapów edukacji. W tym okresie rozwijają się umiejętności i zdolności, które pozwalają dziecku stopniowo wchodzić w świat dorosłych. Zajęcia językowe prowadzone w naszym przedszkolu odbywają się przede wszystkim w formie zabawy i włączone są w różne działania wychowania przedszkolnego. Im lepiej się bawimy, tym większą odczuwamy radość i więcej zapamiętujemy. Bawiąc się obcym językiem poszerzamy zdolności językowe, a także wspomagamy pamięć. Dodatkowo kształtujemy również postawę otwartości i tolerancji na różnice kulturowe innych krajów. W naszym przedszkolu już nawet najmłodsze dzieci aktywnie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego. Poznając różne słowa, piosenki, wierszyki oraz zwroty, przedszkolaki poszerzają swoją wiedzę i rozwijają się językowo. Często gramy w gry, śpiewamy piosenki, ilustrujemy je ruchem, bawimy się kartami obrazkowymi, wykonujemy prace plastyczne, a ze starszymi grupami słuchamy opowiadań w języku angielskim. Używanie przez nauczyciela prostych poleceń i słownictwa w trakcie stosowanych zabaw ruchowych, muzycznych czy teatralnych sprawia, że nauka angielskiego odbywa się zupełnie naturalnie i bez większego wysiłku dla dziecka. W wieku przedszkolnym nauczanie języka obcego skoncentrowane jest głównie na umiejętności rozumienia ze słuchu i na podstawach mówienia. Na początku nauki dzieci potrzebują tzw. ”cichego okresu” (Silent Period), w którym skupiają się głównie na słuchaniu, wiele zapamiętują, ale nie tworzą jeszcze swoich wypowiedzi. Zajęcia językowe w przedszkolu mają na celu przede wszystkim osłuchanie się z językiem obcym oraz przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki w kolejnych etapach edukacyjnych.


Czerwiec – tematyka zajęć

31.05. – 04.06.2021 r.

Temat: Vehicles

Poznawaliśmy angielskie nazwy pojazdów:
car - samochód
bus - autobus
train - pociąg
plane  - samolot
boat - łódka
bike - rower

Uczestniczyliśmy w zabawie dydaktycznej „What’s missing?” oraz w zabawie ruchowej „Move like…”

Ulubiona piosenka tego tygodnia:
https://youtu.be/GzrjwOQpAl0

07 – 11.06.2021 r.
Temat: Fruits

Poznawaliśmy nazwy niektórych owoców:
apple – jabłko
strawberry – truskawka
lemon – cytryna
banana – banan
pear – gruszka
peach - brzoskwinia

Braliśmy udział w zabawie dydaktycznej „What’s different?” oraz w zabawie artykulacyjnej (powtarzaliśmy nowe słowa na różne sposoby), a także malowaliśmy farbami ulubione owoce.

14 – 18.06.2021 r.
Temat: Farm animals

Utrwalaliśmy nazwy zwierząt mieszkających na farmie:
hen – kura
duck – kaczka
cat – kot
dog – pies
cow – krowa
horse – koń
goat – koza
sheep – owca
pig – świnia

Uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych „Move like…” i „Bingo song” oraz dydaktycznych „What’s missing?”.

21 – 25.06.2021 r.
Temat: Holiday getaway

Poznawaliśmy miejsca letniego wypoczynku:
holiday - wakacje
forest - las
island - wyspa
beach - plaża
lake - jezioro
mountains - góry
river - rzeka
town - miasto
village - wieś

Ulubione piosenki tego tygodnia:
https://youtu.be/1cqLp1RqHl8

https://youtu.be/NMqVRgle5po

Maj – tematyka zajęć:

03 – 07.05.2021 r.

Temat: My favourite toy 

Przypomnieliśmy angielskie nazwy ulubionych zabawek:
doll – lalka
car – autko
ball – piłka
blocks – klocki
puzzles – puzzle
book – książka
teddy bear – miś

Uczestniczyliśmy z zabawie artykulacyjnej (powtarzaliśmy słówka na różne sposoby) oraz odgadywaliśmy brakujący obrazek w zabawie dydaktycznej „What’s missing?”

10 – 14.05.2021 r.
Temat: Farm animals

Zapoznawaliśmy się nazwami zwierząt wiejskich, naśladowaliśmy sposób poruszania się zwierząt i ich odgłosy w zabawie ruchowej „Move like…”:
hen – kura
cow – krowa
pig – świnia
sheep – owca
horse – koń
cat – kot
dog – pies

Ulubione piosenki w tym tygodniu:
https://youtu.be/_6HzoUcx3eo

https://youtu.be/9mmF8zOlh_g

17 – 21.05.2021 r.
Temat: Herbatka u Królowej – dzień angielski

Zapoznawaliśmy się najważniejszymi informacjami o Wielkiej Brytanii, królowej Anglii i jej rodzinie oraz z angielskimi słówkami związanymi z otoczeniem królewskim oglądając prezentację multimedialną:

queen – królowa
king – król
crown – korona
royal family – rodzina królewska
castle – zamek
guard – strażnik
double-decker – autobus piętrowy
tea time - podwieczorek

Uczestniczyliśmy w zabawie ruchowej do piosenki:
https://youtu.be/GzrjwOQpAl0

Smakowaliśmy herbatkę i maślane ciasteczka zgodnie z angielską tradycja tea time.

24 - 28.05.2021 r.
Temat: My family

Przypomnieliśmy nazwy członków rodziny:
family – rodzina
mummy – mama
daddy – tata
brother – brat
sister – siostra
baby – niemowlę
grandma – babcia
grandpa – dziadek

Wspólnie śpiewaliśmy piosenkę „Daddy finger” oraz odgadywaliśmy brakujące elementy w zabawie dydaktycznej "What's missing?".

Kwiecień – tematyka zajęć:

29.03. – 02.04.2021 r.

Temat: Easter

Zapoznawaliśmy się ze słownictwem związanym z Wielkanocą:
Easter – Wielkanoc
Happy Easter – Wesołych Świąt Wielkanocnych
rabbit – zajączek
lamb – baranek
chick – kurczaczek
egg – jajko
basket – koszyczek
hat – kapelusz

Poznaliśmy tradycje i zwyczaje Świąt w Anglii:
https://youtu.be/StlJgYF-Ki8 

06 – 10.04.2021 r.
Temat: Spring

Zapoznawaliśmy się ze słówkami związanymi z wiosną, tańczyliśmy wiosenny taniec oraz rysowaliśmy wszystko, co kojarzyło nam się z wiosną:
spring – wiosna

bird – ptak
bee – pszczoła
ladybug – biedronka
butterfly – motyl
frog – żaba
sunny – słonecznie
rainy – deszczowo
warm – ciepło

Poznaliśmy zwiastuny przyrody w filmiku edukacyjnym oraz tańczyliśmy do ulubionej piosenki tego tygodnia:
https://youtu.be/5H8wmJBlsPY

https://youtu.be/DobrRgD5aOU

12 – 16.04.2021 r.
Temat: Nature

Zapoznawaliśmy się ze słówkami określającymi elementy przyrody, oglądając filmik edukacyjny:
https://youtu.be/pkjJsYsy5cA 

sky – niebo
mountains – góra
forest – las
field – pole
desert – pustynia
sea – morze
island – wyspa
river – rzeka
lake – jezioro
waterfall – wodospad

Przypomnieliśmy nazwy warzyw i owoców, słuchając piosenki:
https://youtu.be/kQx_S5n3HEo

Bawiliśmy się w grę „Simon says…” oraz graliśmy w memory online:
https://www.eslgamesplus.com/fruits-vocabulary-memory-game-for-esl/

19 - 23.04.2021 r.
Temat: Numbers 1 - 10

Przypomnieliśmy określenia cyfr w języku angielskim w zakresie 10:
one – jeden
two – dwa
three – trzy
four – cztery
five – pięć
six – sześć
seven – siedem
eight – osiem
nine – dziewięć
ten – dziesięć

Braliśmy udział w zabawach ruchowych do piosenek „Around the circle”: https://youtu.be/NMqVRgle5po oraz „Count to 20” https://youtu.be/0VLxWIHRD4E .

26 - 30.04.2021 r.
Temat: Actions

Przypomnieliśmy słówka w języku angielskim określające czynności:
walk – iść
jump – skakać
run – biegać
swim – pływać
fly – latać
eat – jeść
drink – pić
dance – tańczyć
turn around – obracać się

Ulubione piosenki tego tygodnia:
https://youtu.be/fPMjnlTEZwU

https://youtu.be/2UcZWXvgMZE

Marzec – tematyka zajęć:

01 – 05.03.2021 r.

Temat: Dinosaurs

Zapoznawaliśmy się ze słownictwem związanym z dinozaurami, a dokładniej poznaliśmy ich części ciała:
dinosaur - dinozaur
claws - pazury
horns – rogi
sharp teeth – ostre zęby
strong legs – silne nogi
long tail – długi ogon
wings – skrzydła

Ulubione piosenki tego tygodnia, ćwiczące nazywanie czynności oraz reagowanie na polecenia:
https://youtu.be/fPMjnlTEZwU

https://youtu.be/2UcZWXvgMZE

08 – 12.03.2021 r.
Temat: Wild animals

Zapoznawaliśmy się z nazwami zwierząt egzotycznych, poruszaliśmy się jak określone zwierzę (Move like…) oraz utrwalaliśmy nazwy zwierząt w zabawie dydaktycznej ‘What’s missing?’:
lion - lew
elephant – słoń
monkey - małpa
gorilla - goryl
snake - wąż
zebra - zebra
giraffe - żyrafa
parrot - papuga
kangaroo - kangur


Ulubiona piosenka tego tygodnia:
https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4

15 – 19.03.2021 r.
Temat: Space
Zapoznawaliśmy się ze słownictwem związanym z kosmosem, oglądając filmik edukacyjny:
https://youtu.be/VVsRPx1IIyE

space - kosmos
rocket ship – rakieta kosmiczna
planets - planety
Sun – Słońce
Earth - Ziemia
moon - księżyc
stars - gwiazdy
astronaut – astronauta

Określaliśmy kolory planet (What’s the colour of this planet?).

22 - 26.03.2021 r.
Temat: Taking care of nature

Zapoznaliśmy się ze zwrotami w języku angielskim, określającymi sposoby dbania o naturę:
Earth – Ziemia

save the water (turn off the tap) – oszczędzać wodę

save the energy (switch off the light)  – oszczędzać energię

separate the trash – segregować śmieci

recycle – odzyskiwać/ponownie wykorzystywać

take care for animals – dbać o zwierzęta

water the plants – podlewać rośliny

Słuchaliśmy piosenki „Save the planet”: https://youtu.be/lJToF8D9bdU oraz uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych: „Wash your hands”, „Singing in the rain”.